O Domečku

Domeček Mateřská škola s.r.o. ( Školička Domeček ) je síť soukromých školek pro děti od 2 do 6 let. Benešovská pobočka má kapacitu 22 dětí. Naše školka je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Svou úrovní služeb a vzdělávacím programem , tak splňuje ty nejnáročnější kritéria v péči o vaše děti.
Již od roku 2008 se hravou a zábavnou formou se podílíme společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte a zajišťujeme péči o děti s bohatým programem zaměřeným na individualitu dětí.
Pro děti je v interiéru připraveno příjemné, klidné a bezpečné prostředí, které je vybaveno kombinací hraček a vzdělávacích pomůcek tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své schopnosti a dovednosti.
Důraz klademe na adaptaci dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat. Respektujeme, že v tomto věku děti ještě nemají cílenou pozornost a činnosti se tedy rychle střídají, aby byly pro děti přitažlivé a zajímavé. S dětmi čteme, zpíváme, děláme výtvarné, konstrukční a manipulační činnosti, cvičíme, chodíme na krátké procházky po okolí, na naši zahradu, případně na hřiště městského mobiliáře.
Školička Domeček v Benešově se nachází na strategickém místě s výbornou dopravní obslužností.
Při práci s dětmi využíváme tématicky zaměřené programové bloky s mnoha aktivitami. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu, ke spolupráci a kamarádskému vztahu k ostatním dětem. Podporujeme rozvoj jejich tvůrčích schopností a fantazie a nenásilnou integraci dětí do kolektivu.

Naše přednosti

Naše školka Domeček poskytuje klidné, přátelské, vstřícné a empatické prostředí.  Všeobecná pohodová atmosféra vytvářená našimi „tetami“, které mají mnoho jak pedagogických tak i praktických zkušeností z výchovy vlastních dětí a vědí tak jak zareagovat v nejrůznějších situacích, na vás dýchá při každé návštěvě. Tety a pedagogové jsou do naší školky pečlivě vybírány. Musí projevit nejen pedagogickou erudici a zkušenost, ale musí být též laskavé a trpělivé, obdařené uměním naslouchat dítěti.

Zastáváme tyto zásady přístupu k dětem, rodičům i vzdělávacímu procesu: